منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۲۹

در ابتدای جلسه راهبران درباره ی تصمیماتی که برای بهبود وضعیت لاگ گرفته بودند را مطرح کردند و به مشوردت با اعضا در رابطه با سایت پرداختند. در این جلسه  آقای فیروزی در مورد سه کتابخانه مهم در برنامه نویسی مولتی ترد صحبت کردند. و در آخر عده ای از اعضا به بحث درباره‌ی برنامه ریزی دوره ی اموزشی اسکرچ پرداختند و عده ای دیگر در زمینه ی شبکه به گفتگو باهم پرداختند.

photo_2015-08-27_10-51-30