منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۳۱

این جلسه فقط علیرضا ارایه ای در باب overflow را اماده کرده بود. که بعد از توضیحات مفصل خود تیکه کدی که در این زمینه اماده کرد بود را نشان داد و عملیتر مفهوم overflow را شرح داد. سپس اعضا به بیان سخنانی درباره ی تصمیم گیری های گذشته درباره ی تغییرات سایت و … پرداختند. قرار بر این شد تعدادی از اعضا در راستای بهبود وضعیت سایت فعالیت هایی انجام دهند. در انتها هادی درباره ی نشست تخصصی لاگ در همایش شیرازشناسی توضیحاتی مطرح کرد.