منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۳۴

در این جلسه علیرضا حیاتی به مختصری درباره تاریخچه زبان phpپرداخت بعد از آن لایسنس این زبان برنامه نویسی را مطرح کرد و توضیح داد که به چه صورت میتوان به توسعه این زبان کمک کرد

در بخش عملی آموزش اجرای این زبان بر روی سرور را آموزش داد و بعد از آن آموزش تابع نویسی و تلفیق PHP با html مورد بحث قرار گرفت در بخش پایانی ارائه به سوالات دوستان اختصاص داد

بعد از این ارائه دوستان به گفتگوی آزاد پرداختن و برای طراحی سایت یکی از دوستان کمک کردن

در انتها این جلسه در مورد تغیییر مکان لاگ صحبت شد

photo_2015-10-08_11-07-41