منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۳۷

در جلسه ۳۷ ام شیراز لاگ، در ابتدا توسط جناب آقای امیرصمیمی مقدمه ای پیرامون پوسته در لینوکس، استاندارد POSIX و تاریخچه Bash  بیان شد. سپس متغیرها، گرفتن ورودی، چاپ کردن خروجی، حلقه های If، while ، for و case مطرح گردید. همچنین یک برنامه برای انتقال فایل ها نوشته شد و اعضای شرکت کننده در جلسه، در حین ارائه کدها را پیاده سازی و تست می نمودند.

در ادامه جلسه شرکت کنندگان با تکنولوژی های قدیمی بیشتر آشنا شدند و به بررسی آنها پرداختند. در پایان جلسه نیز ازآقای بهروزی که در یک سال گذشته جلسات لاگ در شرکت ایشان برگزار می‌شد؛ تقدیر و تشکر شد.

اسلاید ارائه : Bash

index       ۲ 

۳       ۴