منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۴۱

در جلسه ۴۱ام از شیراز لاگ، جناب آقای جفره پیرامون موضوع proxy صحبت نمودند. ابتدا توضیحی مختصری از اینکه proxy چگونه است و اطلاعات را چگونه ارسال و دریافت می نماید. همچنین اعضا به تبادل نظر پیرامون موضوع شبکه پرداختند. در آخر نیز درباره مسائل مربوط به لاگ بحث هایی صورت گرفت.

20151121_175214                                 20151121_175142

                                                                20151121_180243