منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۴۳

در این جلسه اعضا به رفع اشکال پیرامون نضب گنو لینوکس در انواع لپ تاپ ها پرداختند. سپس موضوعاتی در رابطه با lpi مطرح شد.

1                                 2