منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۴۷

جلسه ۴۷ام شیراز لاگ با حضور تعداد اندکی  از اعضا در سالن ویژه خانه جوان برگزار شد. در ابتدای جلسه در ارتباط با سخت افزار open hardware arduino و نرم افزار مرتبطش که به همین نام می باشد بحث و تبادل نظر شد.تعدادی از پروژه های قابل اجرا توسط این سخت افزار و نرم افزار توسط جناب آقای امین خزاعی و آقای ناصر فیروزپور توضیح داده شد. پس از آن جناب آقای هادی یداللهی به توضیح کلی درباره چندین الگوریتم هوش مصنوعی از جمله الگوریتم زنبور عسل و الگوریتم PSO پرداختند. همچنین در ادامه به موضوع زبان نشانه گذاری xml اشاره نمودند و توضیحاتی در خصوص آن مطرح شد.