منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۴۸

در جلسه چهل و هشتم با توجه به اتمام ایام امتحانات شاهد حضور اعضای بیشتری بودیم. جلسه طبق هفته های گذشته در خانه جوان برگزار شد و جلسه با صحبت جناب آقای پویا برزگر با توضیحاتی پیرامون تسلط بیشتر بر سیستم و نحوه ی کار window manager ها و جای آن ها در یک سیستم یونیکسی و مزایا و دلایل استفاده از آن ها به جای میزکارها آغاز شد و با معرفی نرم افزار مدیریت پنجره ی i3 و نحوه ی کار آن در مدیریت پنجره ها و توضیح مختصری در مورد نحوه ی پیکربندی آن پایان یافت.
سه عضو جدید هم در این هفته به ما پیوستند.

فایل ارایه:i3

IMG_20160126_224404    IMG_20160126_224412