منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۵۷

در جلسه ۵۷ جناب مهندس جاوید پناه در مورد سامانه Sentry توضیحاتی دادند. در ابتدا مشکلاتی که در روند پشتیبانی نرم‌افزار بوده مانند دشواری های موجود در مطالعه و تفسیر فایل‌های log را بررسی کردند. پس از آن برای حل چنین مشکلاتی سامانه Sentry را معرفی کرده و مزایای استفاده از این سامانه را توضیح دادند.

در بخش دوم مهندس جفره در مورد فایل‌های deb ارائه داشتند که طی آن به صورت گام به گام ساخت این‌گونه فایل‌ها را بررسی نمودند.

در پایان جلسه نیز یک رأی گیری جهت تکمیل تیم راهبران لاگ و اعضای علل بدل برگزار شد که با رأی اعضای حاضر در جلسه جناب مهندس خزاعی به عنوان یکی از اعضای تیم سه نفره راهبری لاگ و جناب آقای فیروز پور و خانوم نیکخواه به عنوان اعضای علل بدل انتخاب شدند. قابل ذکر است که مهندس یدالهی به علت مشغله های فراوان درخواست کرده بودند که فرد دیگری جایگزین ایشان در تیم راهبری شود.برچسب ها :