منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۵۸

در آغاز جلسه ۵۸ جناب آقای مهندس فیروزی اولین جلسه از دوره (لینوکس از پایه) را آغاز کردند. ابتدا کمی در مورد اجزای مختلف یک کامپیوتر صحبت کرده و به توضیح سخت‌افزار و نرم‌افزار پرداختند. پس از آن کمی در مورد firmware و انواع آن‌ها مانند BIOS توضیحاتی دادند. در ادامه توضیحاتی در مورد کرنل ها و معماری های مختلف کرنل ارائه دادند و چندین کرنل موجود را از نظر معماری بررسی کردند. در پایان نیز چند دستور پایه در ترمینال لینوکس را توضیح دادند.

در ارائه دوم پویا کمی در مورد Arch Build System صحبت کردند. در ابتدا چیستید ABR را توضیح داده و سپس به صورت گام به گام نحوه ی ساخت یک پکت با استفاده از ABR را بررسی کردند.