منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۶۱

همراهان عزیز، به دلیل درخواست جمعی از اعضا مبنی بر تعطیل شدن جلسه به علت تعطیلی یکشنبه. جلسه فردا اول خرداد ماه برگزار نمی شود.