منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۶۲

جلسه شصت و دوم لاگ شیراز با حضور اعضای این جامعه برگزار شد. براساس برنامه لاگ آغاز جلسه با ارائه آموزشی مهندس خزاعی در مورد پایه های کار با لینوکس شروع شد. دستورات مربوط به bash بررسی شدند. همچنین مواردی مربوط به متغیرهای محیطی و نحوه استفاده و کار با آنها، تعریف و پیمایش لیست و همچنین ایجاد اسکریپت مورد بررسی قرار گرفتند.
در ادامه جلسه نحوه پیشرفت برنامه ریزیهای جشن روز آزادی نرم افزار توسط مهندس یداللهی ارائه گردید.برچسب ها : ,