منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلسه ۶۴

جلسه شصت و چهارم شیراز لاگ روز شنبه ۵ تیرماه ۹۵ برگزار شد. در این جلسه جناب مهندس فیروزی مقدماتی در مورد شبکه های کامپیوتری ارائه دادند. مواردی مانند معماری ۷ لایه OSI و معماری ۵ لایه TCP/IP را معرفی کرده و سپس در مورد هر یک از معماری ها و وظایف هر یک از لایه ها توضیحاتی دادند. سپس در مورد فرایند کپسوله سازی اطلاعات توضیحاتی ارائه داده و جزئیات این فرایند را مورد بحث قرار دادند و در ادامه کمی در مورد آدرس ها در لایه های مختلف TCP/IP صحبت کردند.

پس از آن مهندس خزاعی در زمان باقی مانده در مورد برنامه های تابستانه شیرازلاگ صحبت کردند و نظرات حاضرین را در این مورد جویا شدند و کمی در این مورد بحث و گفت و گو شد.برچسب ها :