منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جلوگیری از update شدن یک بسته ی خاص!

گاهی اوقات شما نمیخواید با update کردن سیستم بعضی از بسته های خاصی update بشن. حالا دلیلش هر چیزی میتونه باشه. برای این کار در دبیان‌ها میتونیم از این روش استفاده کنیم. مثلا برای جلوگیری از update شدن بسته ی plymouth این دستور رو در ترمینال اجرا میکنیم:
echo \"plymouth hold\" | dpkg --set-selections
و برای اینکه این محدودیت رو بر داریم:
echo \"plymouth install\" | dpkg --set-selections