منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جنگ میان نرم‌افزار آزاد و انحصار

از نظر سیاسی-اقتصادی نیز \"free، حتا در دیدگاه سیاستمداران شبیه به یک بازی پیچیده و یک اهرم تعادل دو طرفه شده است. بعید به‌نظر می‌رسد دانش آزاد رو به منقرض شدن پیش رود و هم‌چنان آینده‌ی روشن و رو به پیشرفتی برای آن پیش‌بینی می‌شود. ما فکر می‌کنیم از نظر انسانی، پیروزی نهایی در انتظار دانش آزاد است، مگر این‌که بشریت به‌کلی از انسانیت ساقط شود که در این‌صورت تقریبا دیگر هیچ‌چیزی خوب و هیچ‌کسی خوش‌بخت نخواهد بود. حال شما می‌خواهید به تحقق کدام دنیا کمک کنید؟ شاید در جریان غلبه‌ی هر حرکت مشروع و انسانی‌ای، یک دوران فشار همراه با تبلیغات منفی و ناامیدی ظاهری وجود داشته باشد، اما در یک اوج بالاخره حقیقت از پس ابر بیرون می‌آید و چیزی که نامشروع است رسوا شده و شکست می‌خورد. در نهایت باید بگویم که واقع‌گرا هستیم و می‌پذیریم که توان انسان محدود است و اگر مجبور شویم، به ناچار از عملی کردن آرمان‌های خود دست خواهیم کشید، اما اعتقاد، خواست، امید و انتظار، بی پایان است و انسان تا زمانی که بتواند عمل می‌کند، چه یک نفر باشد و چه تمام دنیا. در حال حاضر گفتن، ستودن، شناساندن و آگاهی بخشی عمومی، کوچک‌ترین کاری است که می‌توان کرد ولی در عین حال می‌تواند تاثیرات حیاتی و گسترده‌ای داشته باشد

نوشته جنگ میان نرم‌افزار آزاد و انحصار اولین بار در مرجع اپن سورس ، گنو/لینوکس پدیدار شد.برچسب ها :