منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جنگ ویتنام

واقعیت: بر خلاف آنچه تا به حال گفته شده جنگ ویتنام جنگ بین آمریکا و مردم ویتنام نبود بلکه جنگ بین شوروی و چین و دولت ویتنام شمالی از یک طرف و آمریکا و ویتنام جنوبی از سمت دیگه بود. جنگی که در نهایت به سود کمونیست به اتمام رسید.

نتیجه این جنگ برای مردم ویتنام حکومت دیکتاتوری و فقر و فلاکت بود.



برچسب ها : ,