منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جیل برک IOS 7

پس از چند ماه انتظار، تیم Evasion نرم افزاری را برای Jailbreak دستگاه های دارای IOS 7 ارائه کرد. برنامه مورد نظر روی Windows, Mac OS قابل اجراست. دستورالعمل نصب در سایت Evasi0n موجود است.

نرم افزار را از این آدرس دانلود کنید.برچسب ها :