منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

حدیث قدسی

حدیث قدسى:

الشَّهرُ شَهری و العَبدُ عَبدی و الرَّحمَهُ رَحمَتی فَمَن دَعانی فی هذَا الشَّهرِ أجَبتُهُ و مَن سَألَنی أعطَیتُهُ؛

ماه (رجب)، ماه من، بنده، بنده من، و رحمت، رحمت من است؛

هر که در این ماه مرا بخواند، اجابتش کنم و هر که حاجت آورَد، عطایش کنم

نهج الدّعا (با ترجمه فارسی): ح ۵۳۳برچسب ها :