منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

حضور در جشنواره شیراز شناسی

گروه کاربران گنو لینوکس شیراز در جشنواره شیرازشناسی به مدت سه روز, از بیست و سوم تا بیست و پنجم شهریور ماه در مرکز شیرازشناسی واقع در پارک بعثت نشست های عمومی برگزار نموده است. اولین نشست این گروه در روز دوشنبه, بیست و سوم شهریورماه برگزار گردید که در آن به مبحث آشنایی با نرم افزار های آزاد و مهاجرت از نرم افزار های غیر آزاد به نرم افزار های آزاد پرداخته شد. در این نشست, ابتدا شرکت کنندگان در نشست با انواع نرم افزارهای آزاد و مزیت های این نرم افزار ها نسبت به نرم افزار های غیر آزاد آشنا شدند. این معرفی با در نظر گرفتن علایق و زمینه‌های کاربردی متفاوت, به افراد در انتخاب مناسب نرم افرار کمک می نمود. در انتها شیوه مهاجرت مطرح گردید که چگونه می‌توان از نرم افزار های غیر آزاد به سمت نرم افزار های آزاد حرکت نمود.

روز دوم نشست که در روز بیست و چهارم شهریور برگزار گردید, برنامه آموزش برنامه نویسی به کودکان در دستور کار قرار گرفت که به مدت دو ساعت به کودکان رده سنی ۶ تا ۱۳ سال, برنامه نویسی با زبان اسکرچ آموزش داده شد. این نشست سبب آشنایی ابتدایی کودکان توانمند شیراز با زمینه برنامه نویسی گردید.

در روز سوم نشست در تاریخ بیست و پنجم, با موضوع امنیت و حفظ حریم شخصی افراد و نحوه سود جویی شرکت های تولید کننده نرم افزار غیر آزاد از اطلاعات شخصی کاربران برگزار گردید که با مطرح نمودن برخی از موارد سودجویی این شرکت ها ادامه یافت و همچنین با تشویق افراد شرکت کننده در نشست به حفظ حریم شخصی خود در فضای مجازی به پایان رسید.