منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

حضور در جلسه ای با محوریت نرم افزار آزاد

امروز اعضای شیراز لاگ به دعوت فاوا در جلسه ای بر محوریت نرم افزار آزاد شرکت کردند. سخنران  این جلسه مهندس تجملیان بودند که ارائه ای با موضوع “مهاجرتی کم هزینه از دردسرهای پر هزینه با طعم آزادی” ترتیب داده بودند. در این ارائه ابتدا به توضیح نرم افزارهای مالکانه پرداخته بودند و ایرادات و مشکلات ناشی از استفاده آن را توضیح دادند.  جلسه در بخش دوم با معرفی نرم افزار آزاد و مفهوم FLOSS ادامه پیدا کرد، همچنین چهار اصلی که باعث می‌شود یک نرم افزار، جزو نرم افزار آزاد قرار گیرد معرفی شد و مورد بحث قرار گرفت. در انتها هادی به نمایندگی از اعضای شیراز لاگ به معرفی لاگ شیراز  و اهداف آن پرداخت.

123

photo_2015-02-18_14-08-38