منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

حفره امنیتی گوگل بر روی سیستم (sign-in) مقصر شناخته شد

جيميل، درايو و چند برنامه ديگر گوگل برای چندين ساعت در هفته گذشته آلوده شدند.
نقص سيستم log-in، ميليون‌ها كاربری كه قصد دسترسی به برنامه‌های گوگل از جمله جيميل و درايو در روز چهارشنبه را داشته‌اند را آلوده نمود.
چهارشنبه صبح برنامه سيستم تعيين هويت (authentication) گوگل از تنظيم خارج شده بود و این مشکل ۳ ساعت به طول انجامید.
گوگل اين مشكل امنيتی را برطرف نموده و در حال ايجاد روش‌های ديگری می‌باشد كه از بروز دوباره اين مشكل جلوگيری نمايد.

منبع اصلی خبر