منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

حق و وظیفه

وقتی یکی داره حرف از حق می‌زنه، احتمالاً در مورد خودشه. و اگه در مورد وظیفه حرف می‌زنه، احتمالاً در مورد دیگران.