منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

خاموش و روشن کردن listener

اگر listener oracle شما خوابیده است ابتدا وارد Oracle Net Manager شوید و از وجود Service Namingها به ازای هر مخزن اطمینان حاصل کنید (اگر ۲ مخزن دارید به ازای هر مخزن باید یک SN موجود باشد). مانند شکل زیر:

با زدن show advanced می‌توانید تنظیمات مختلف شنونده را برای مخزن موردنظر انجام دهید.

برای اضافه یا حذف listenerها به ابزار Net Configuration Assistant مراجعه می‌کنیم. Listener configuration را انتخاب و Next می‌کنیم.

(برای اجرای این ابزار می‌توانید بر روی shortcut این نرم‌افزار در سیستم‌عامل خود کلیک کنید و یا با زدن netca در شل سیستم‌عاملتون این نرم‌افزار را اجرا کنید.)

 

به طور معمول برای stop کردن listener من خودم شخصاً deleteاش می‌کنم و دوباره add می‌کنم.

بعد از انتخاب delete بر روی Next کلیک می‌کنیم:

نکته: اگر پورت listener را عوض کرده‌اید، الزاماً باید وارد Net Manager شوید و از این طریق پورت مخزن مورد نظر را به پورت جدید listener اتصال دهید.برچسب ها :