منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

خاموش کردن خودکار لینوکس

<p>برای من بسیار پیش آمده است که سیستمم در حال انجام کاری بوده و نیاز به صرف وقت داشته اما به دلایلی مانند رفتن به جایی یا خواب! نمی‌توانستم تا پایان کار منتظر بمانم. در این مواقع نیاز داشتم تا کامپیوترم بعد از اتمام کارش اتوماتیک خاموش شود. برخی از برنامه‌ها گزینه خاموش شدن سیستم بعد از اتمام کار را در خود دارند و کار را راحت کرده‌اند؛ اما برای دیگر برنامه‌ها باید چکار کرد؟!</p> <p>و یا اینکه زمان دانلود رایگان آی‌اس‌پی که من استفاده می‌کنم از ساعت ۲ تا ۵ بامداد است. فایل‌های خود را برای دانلود گذاشته‌ام و خوابم برده است! ساعت از ۵ گذشته و ترافیک مصرفی دیگر رایگان نیست!</p> <p>در تمام این موارد shutdown دستوری بود که در لینوکس به کمک من آمد. دستوری در ترمینال برای خاموش کردن اتوماتیک لینوکس در ساعت مشخص!</p> <p>مثلا از دستور زیر استفاده کردم تا بعد از ساعت ۵ بامداد سیستم خود به خود خاموش شود.</p> <div class="language-sh highlighter-rouge"><pre class="highlight"><code>shutdown -h 5:00 </code></pre> </div> <p>در دستور بالا از سوییچ h برای این استفاده کردم که سیستم هالت (halt) شود؛ یعنی ماشین (کامپیوتر) کامل خاموش شود. بعد از آن نیز زمان خاموش شدن را نوشتم که در اینجا راس ساعت ۵ بامداد است.</p> <p>برای دیدن تمامی امکانات این دستور مانند؛ ریست کردن (ریبوت)، خاموش شدن سریع و … می‌توانید از دستور <code class="highlighter-rouge">shutdown</code>  به صورت خالی وارد کنید.</p> <p>در زیر خروجی دستور بالا را مشاهده می‌کنید که نحوه نوشتن دستور و لیست سوییچ ها در آن ذکر شده است.</p> <div class="highlighter-rouge"><pre class="highlight"><code>Usage: shutdown [-akrhPHfFnc] [-t sec] time [warning message] -a: use /etc/shutdown.allow -k: don't really shutdown, only warn. -r: reboot after shutdown. -h: halt after shutdown. -P: halt action is to turn off power. -H: halt action is to just halt. -f: do a 'fast' reboot (skip fsck). -F: Force fsck on reboot. -n: do not go through "init" but go down real fast. -c: cancel a running shutdown. -t secs: delay between warning and kill signal. ** the "time" argument is mandatory! (try "now") ** </code></pre> </div>برچسب ها :