منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

خاکستر

نشسته‌ام
تلی از خاکستر رو به رویم
یکی پس از دیگری
در برابر دیدگانم
چه زیبا شعله‌ور می‌شوند
برگ‌های سبز درخت آرزوها

۱۴۰۲/۰۳/۰۲
برچسب ها :