منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

خرج‌تراشی مایکروسافت!

مایکروسافت قصد دارد قیمت نرم‌افزارهای اداری خود در آلمان را به‌میزان قابل توجهی افزایش دهد، آن‌هم نه فقط یک بار، بلکه هر شش ماه یک بار باید تعدیل قیمت انجام شود!

لیبره‌آفیس و آلماناین برای بسیاری از مشاغل، سازمان‌ها، مدارس و دولت‌های محلی که منابع مالی محدودی دارند مشکل است، اما از طرفی زمان خوبی برای کشف جایگزین‌هایی مانند لیبره‌آفیس است.

خبر خوبی برای ما هم هست، چون لیبره‌آفیس داوطلبان بیشتری برای توسعه و بهبود کدش پیدا خواهد کرد و نفع آن غیرمستقیم به ما نیز خواهد رسید.برچسب ها :