منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

خروارها فکر…

با نام یزدان پاک در گوشه ای دنج, کنار سه گوش دیوار زیر خرواری از افکار در فکر حاله ی نور دور جزیره کوچک غرب افریقا فکر دوستانم در بند زحاک فکر نوشابه و آش کشک فکر تنگدستی و اشک گشادی و گشت اعتیاد, بی پولی فروش همسر, پولی تحریم ملت عیش دولت فتوا و...

Continue Reading

نوشته خروارها فکر… اولین بار در گشتاسب مظفریان - GMozafarian پدیدار شد.برچسب ها : , , ,