منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

خرید اینترنتی کتاب بعد از انتشار

در باره امکان خرید اینترنتی : با توجه به درخواست های دوستان ، با فروشگاه اینترنت Rashtmarket در مورد ارائه اینترنتی کتاب قرار همکاری گذاشته شده ، که ان شالله لینک خرید در هر دو سایت قرار خواهد گرفت .برچسب ها :