منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دادگاه بریتانیا دستور بستن سه سایت تورنت را داد

در پی شکایت EMI Records و Sony music، دادگاه بریتانیا دستور به بستن سه سایت تورنت داد. در پی این دستور، سایت‌های H33t، Kickass و Fenopy بسته خواهند شد.
این دستور به شش ISP از جمله Virgin Media، British Telecommunications و British Sky Broadcasting داده شده‌است.

منبع اصلی خبر