منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

داستان موفقیت یا همون Success story

اول می خواستم با توضیحات مفصل شروعش کنم ولی دیدم حرفم شبیه یک توییته.

آقا داستان موفقیتی ارزش الگوبرداری داره که طرف از داشته هاش و امتیازاتی که باعث بروز اون اتفاق شده حرف بزنه. و گرنه اینکه یکی باباش مرده یا فلان مشکل را داشته قبل از موفقیتش، تاثیری در موفقیت یا عدم موفقیت نداره. شما همت نمی کنی تا بر مشکلات غلبه کنی. شما امتیازها و یا داشته هایی داری که سنگینیشون از مشکلات بیشتره. (قسمت اینکه کلاه بردار ممکنه طرف باشه کلا را در این مثال نگنجوندم).

داستان موفقیت‌هایی که بر پایه مشکلات و ضعف‌های طرف توضیح داده می شه، بیشتر شبیه جملات انگیزشی اند. و استفاده اشون هم در همین حد. اگه فقط لنگ انگیزه باشی ، جواب می دندبرچسب ها :