منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

داستان های واقعی: کلون گیری باگ دار

داشتم از ویژگی کلون گیری آنلاین PDBها (Cloning a Remote PDB یا در RMAN HOTCLONE) برای انتقال PDBها از سرور قدیمی به سرور جدید که از نسخه 12.1.0.1 به بعد ارائه شده بود طبق مقاله Multitenant : Duplicate a Pluggable Database (PDB) to an existing Container Database (CDB) in Oracle Database 18c از دوست عزیزمون آقای Tim Hall استفاده میکردم که با خطای ORA-15122: ASM file name string contains an invalid file number مواجه شدم.

محیط من شامل

سیستم عامل:

Oracle Linux Server release 8.4

دیتابیس سورس:

Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.13.0.0 with File System

دیتابیس مقصد:

Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.13.0.0 with File System ASM

طبق مقاله آقای Tim Hall ابتدا اتصال امون رو با rman به سرور اصلی و کمکی برقرار میکنیم (با این تفاوت که لاگ و دیباگ رو روشن میکنیم)

(در اینجا CDB1 سرور اصلی (سورس) و CDB2 سرور کمکی (auxiliary) است - اضافه کردن UR = A در TNS فراموش نشه!!)

rman target sys/<password-sys>@CDB1 auxiliary sys/<password-sys>@CDB2 log /tmp/pdb_clone.log trace /tmp/pdb_clone.trc debug

بعد از اتصال موفق دستور زیر رو برای شروع کلون گیری در rman اجرا میکنیم.

ادامه مطلب