منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دانلود رایگان کتاب Kubernetes for Full-Stack Developers

Kubernetes for Full-Stack Developers

Kubernetes for Full-Stack Developers

کتاب و منابع گوناگونی برای یادگیری Kubernetes وجود دارد که یکی از این کتاب ها Kubernetes for Full-Stack Developers نام دارد.

کتاب Kubernetes for Full-Stack Developers توسط DigitalOcean تهیه و به صورت رایگان منتشر شده است.

به صورت کلی کتاب Kubernetes for Full-Stack Developers موضوعات زیر را پوشش می دهد:

  1. Learning Kubernetes core concepts
  2. Modernizing applications to work with containers
  3. Containerizing applications
  4. Deploying applications to Kubernetes
  5. Managing cluster operations

این کتاب به دو صورت PDF و EPUB در دسترس می باشد که برای دانلود آن و اطلاعات بیشتر در مورد کتاب می توانید به لینک پایین مراجعه نمایید:

https://blog.digitalocean.com/supporting-kubernetes-developers

 برچسب ها : , , , , , , , ,