منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دانلود مجموعه VMware vSphere 5.1

سلام دوستان . چند وقتی هست که دوره های vmware رو شروع کردم و برای پیاده سازی و ساخت یک آزمایشگاه نیاز به این مجموعه داشتم . متاسفانه سیستم کمی قدیمی هست و ورژن های جدید هم به شدت رم و سخت افزار بالایی نیاز دارند پس تقریبا تنها گزینه ای که برای ما باقی می مونه ورژن ۵.۱ این مجموعه هست که متاسفانه کمی نادر هست و مثل ورژن های ۵.۵ و ۶ قابل دسترس نیست .

لازم به ذکر است که md5 فایل ها رو قرار دادم تا مطمین بشیم درست و صحیح دانلود کردیم . این رو هم بگم که این مجموعه مستقیم از وب سایت vmware دانلود نشده پس هیچ گونه مسئولیتی در قبال آلوده یا دسترکاری بودن این فایل ها قبول نمی کنیم .

از اون جایی که دانلود به صورت یکجا شاید کمی ساخت باشه، من فایل های حجیم رو به چندین بخش تبدیل کردم که می تونید هر کدوم که راحت تر بودید رو دانلود کنید .

Download From OSLearn Server

VMware ESXi 5.1 :

http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware ESXi 5.1/VMware-ESXi-5.1.0-799733-depot.zip
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware ESXi 5.1/VMware-VMvisor-Installer-5.1.0.update01-1065491.x86_64.iso
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware ESXi 5.1/SALEM.md5check.txtVMware vCenter Server 5.1 :

http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server 5.1/VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1364042.iso

http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server 5.1/VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1364042.part01.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server 5.1/VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1364042.part02.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server 5.1/VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1364042.part03.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server 5.1/VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1364042.part04.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server 5.1/VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1364042.part05.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server 5.1/VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1364042.part06.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server 5.1/VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1364042.part07.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server 5.1/VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1364042.part08.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server 5.1/VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1364042.part09.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server 5.1/VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1364042.part10.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server 5.1/VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1364042.part11.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server 5.1/VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1364042.part12.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server 5.1/VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1364042.part13.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server 5.1/VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1364042.part14.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server 5.1/VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1364042.part15.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server 5.1/VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1364042.part16.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server 5.1/VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1364042.part17.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server 5.1/VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1364042.part18.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server 5.1/VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1364042.part19.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server 5.1/VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1364042.part20.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server 5.1/VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1364042.part21.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server 5.1/SALEM.md5check.txtVMware vCenter Server Appliance 5.1 :

http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server Appliance 5.1/VMware-vCenter-Server-Appliance-5.1.0.10300-1364079_OVF10.ova

http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server Appliance 5.1/VMware-vCenter-Server-Appliance-5.1.0.10300-1364079_OVF10.part01.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server Appliance 5.1/VMware-vCenter-Server-Appliance-5.1.0.10300-1364079_OVF10.part02.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server Appliance 5.1/VMware-vCenter-Server-Appliance-5.1.0.10300-1364079_OVF10.part03.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server Appliance 5.1/VMware-vCenter-Server-Appliance-5.1.0.10300-1364079_OVF10.part04.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server Appliance 5.1/VMware-vCenter-Server-Appliance-5.1.0.10300-1364079_OVF10.part05.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server Appliance 5.1/VMware-vCenter-Server-Appliance-5.1.0.10300-1364079_OVF10.part06.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server Appliance 5.1/VMware-vCenter-Server-Appliance-5.1.0.10300-1364079_OVF10.part07.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server Appliance 5.1/VMware-vCenter-Server-Appliance-5.1.0.10300-1364079_OVF10.part08.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server Appliance 5.1/VMware-vCenter-Server-Appliance-5.1.0.10300-1364079_OVF10.part09.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server Appliance 5.1/VMware-vCenter-Server-Appliance-5.1.0.10300-1364079_OVF10.part10.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server Appliance 5.1/VMware-vCenter-Server-Appliance-5.1.0.10300-1364079_OVF10.part11.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server Appliance 5.1/VMware-vCenter-Server-Appliance-5.1.0.10300-1364079_OVF10.part12.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server Appliance 5.1/VMware-vCenter-Server-Appliance-5.1.0.10300-1364079_OVF10.part13.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server Appliance 5.1/VMware-vCenter-Server-Appliance-5.1.0.10300-1364079_OVF10.part14.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vCenter Server Appliance 5.1/SALEM.md5check.txtVMware vSphere Data Protection 5.1 :

http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vSphere Data Protection 5.1/vSphereDataProtection_-_0.5TB.ova

http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vSphere Data Protection 5.1/vSphereDataProtection_-_0.5TB.part01.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vSphere Data Protection 5.1/vSphereDataProtection_-_0.5TB.part02.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vSphere Data Protection 5.1/vSphereDataProtection_-_0.5TB.part03.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vSphere Data Protection 5.1/vSphereDataProtection_-_0.5TB.part04.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vSphere Data Protection 5.1/vSphereDataProtection_-_0.5TB.part05.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vSphere Data Protection 5.1/vSphereDataProtection_-_0.5TB.part06.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vSphere Data Protection 5.1/vSphereDataProtection_-_0.5TB.part07.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vSphere Data Protection 5.1/vSphereDataProtection_-_0.5TB.part08.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vSphere Data Protection 5.1/vSphereDataProtection_-_0.5TB.part09.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vSphere Data Protection 5.1/vSphereDataProtection_-_0.5TB.part10.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vSphere Data Protection 5.1/vSphereDataProtection_-_0.5TB.part11.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vSphere Data Protection 5.1/vSphereDataProtection_-_0.5TB.part12.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vSphere Data Protection 5.1/vSphereDataProtection_-_0.5TB.part13.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vSphere Data Protection 5.1/vSphereDataProtection_-_0.5TB.part14.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vSphere Data Protection 5.1/vSphereDataProtection_-_0.5TB.part15.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vSphere Data Protection 5.1/vSphereDataProtection_-_0.5TB.part16.rar
http://oslearn.ir/files/ftp.rau.am/VMware vSphere Data Protection 5.1/SALEM.md5check.txt

 

Download From FileGir

VMware ESXi 5.1 :
http://fs2.filegir.com/e2ma3n/VMware-ESXi-5.1.0-799733-depot.zip
http://fs2.filegir.com/e2ma3n/VMware-VMvisor-Installer-5.1.0.update01-1065491.x86_64.iso


VMware vCenter Server 5.1 :
http://fs2.filegir.com/e2ma3n/VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1364042.iso


VMware vCenter Server Appliance 5.1 :
http://fs2.filegir.com/e2ma3n/VMware-vCenter-Server-Appliance-5.1.0.10300-1364079_OVF10.ova

 

منبع : او اس لرن دات آی آر | http://OSLearn.ir

نویسنده : E2MA3N

از این مطلب راضی هستید ؟ می خواهید به سایت کمک کنید ؟ رضایت خودتون رو با دونیت به ما اعلام کنید . برای دونیت روی خرید کلیک کنید . با تشکربرچسب ها :