منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دانلود چهارمین نسخه ی کاندیدای فدورا ۲۱ بتا

fedora

با توجه به اخبار منتشر شده در مورد تاخیر یک هفتگی فدورا ۲۱ بتا ، هم اکنون چهارمین نسخه ی کاندیدای فدورا ۲۱ بتا برای معماری های مختلف در دسترس می باشد که کاربران جهت آزمایش می توانند از آن استفاده نماییند.

برای دانلود Fedora 21 Beta TC4 به اینجا مراجعه نمایید و برای دیدن برنامه زمانبندی فدورا ۲۱ به اینجا مراجعه نمایید.

 برچسب ها : , , , , , , , ,