منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دایرکتوری نرم افزارهای آزاد بنیاد نرم افزارهای آزاد به روز شد

بنیاد نرم افزارهای آزاد اعلام کرد که دایرکتوری نرم افزارهای آزاد خود را به روزرسانی کرده است.