منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دایرکتوری Volumes در مکینتاش

دایرکتوری Volumes/ محل پیشفرض برای نمایش تمامی دیسک های mount شده به سیستم است. به طور مثال فرض کنید سیستم مک بوک دارای یک دیسک است و شما زمان نصب سیستم عامل کل دیسک یک پارتیشن در نظر گرفته اید، بنابراین در زیر این دایرکتوری یک لینک به دایرکتوری root (دایرکتوری /) وجود دارد.

شکل های زیر نشان می دهند که Mac OS X HD1 یک لینک (Alias) به دایرکتوری ریشه است. بنابراین با اجرای دستور ls دو مسیر / و Volumes/Mac OS X HD1/ هر دو یک محتوا را نشان می دهند.

mac_os_x_volumes_dir_1

mac_os_x_volumes_dir_2

از دستور mount و df -h می توان دیسکی که به دایرکتوری / متصل شده است را پیدا کرد. همانطور که از شکل زیر و خروجی دستور mount مشخص است، دیسک disk1 بر روی دایرکتوری /  به صورت محلی (local) متصل شده و سیستم فایل آن hfs است.

mount

df -h

mac_os_x_volumes_dir_3

 از دستور diskutil list می توانید برای پیدا کردن لیستی از دیسک های متصل به سیستم استفاده کنید. دستور زیر اطلاعات کاملی از disk1 از جمله نقطه اتصال را نشان می دهد.

diskutil info disk1 | less

mac_os_x_volumes_dir_4برچسب ها : , ,