منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

درباره کتاب

تا آخرین باز نویسی و ویراش ، صفحات کتاب از 192 به 220 صفحه افزایش یافت ،

کتاب \” آموزش گام به گام پیکربندی مسیریابهای میکروتیک – آمادگی آزمون MTCNA جلد اول\” دارای 28 فصل و یکصد مثال کاربردی است .

نگاه غالب کتاب توضیح مثال از پایه می باشد ، در فصل های اولیه کتاب آشنایی مختصری با شبکه کافی است ، شما میتوانید با جایگزینی الگوی شبکه مورد نظر در سناریو های کتاب به پیکربندی مناسب دست یابید .

مثال ها به صورت تصویری است ، اگر حجم مطالط اجازه می داد دستورات حالت متنی را نیز وارد نموده ایم ،در برخی فصول امکان درج همه دستورات به صورت تصویری نبوده ، چرا که این کار باعث افزایش حجم صفحات کتاب می شد و شاید ناچار می شدیم در این صورت از برخی مطالب صرف نظر گنیم ! بنابراین ترجیح دادیم ، مطالب ذکر شود اما در Cd همراه کتاب ، روش کلی تبدیل دستورات متنی و گرافیکی به یکدیگر را تشریح کنیم تا خوانندگان محترم از این حیث مشکلی نداشته باشند . برخی مطالب نظیر firewall لازم به توضیح جزئیات و گزینه های مختلف در هر بخش بود ، به این ترتیب بر آن شدیم همه این پارامترهای جزئیی اما تاثیر گزار را به صورت جدولی کامل شرح دهیم تا ارجاع به آنها ساده تر باشد .برچسب ها :