منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

درج صفرهای زیاد در صفحه‌گستردهٔ لیبره‌آفیس

اگر لازم باشد اعدادی با تعداد صفرهای زیاد را در صفحه‌گستردهٔ لیبره‌آفیس وارد کنید، چی کار می‌کنید؟
مثلاً فرض کنید قرار است حقوق خرداد کارکنان را به‌شکل زیر وارد کنید:
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۰۰۰,۰۰۰

آیا می‌خواهید تک‌تک صفرهای حقوق را دستی وارد کنید؟ خب چه کاری است. یک کار ساده‌تر بکنید.

در سلول، عدد ۱۰ یا ۱۲ را وارد کنید و بعد حرف e را بنویسید و در نهایت هم تعداد صفرهایش را مشخص کنید.
مثلاً
10e6
یا
12e6

یادتان نرود که فرمت آن ستون حتماً باید به شکل عکس زیر باشد.

فرمت اعداد در لیبره‌آفیس