منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

درخواست مشارکت بیشتر اعضای ابونتو

ژونو بیکن، مدیر انجمن ابونتو نتایج یک نظرسنجی در میان اعضای اوبونتو را که در اوایل ماه اکتبر راه اندازی شد، اعلام کرده است. بر اساس این نظرسنجی، تقریبا نیمی از همکاران که در توسعه و ترجمه اوبونتو به طور رسمی کار می کنند، و یا آن را حمایت میکنند و به پشتیبانی جامعه میپردازند، در اروپا زندگی می کنند. یک سوم بیشتر در ایالات متحده زندگی، و پس از آن در آمریکای جنوبی هستند.