منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

درخواست پیشنهادها و ایده ها برای نامگذاری نسخه های فدورا

\"fedora\"

بعد از انتخاب نام‌های عجیب و تقریبا بی‌ربطی که برای نسخه‌های آخر فدورا و همچنین نسخه‌ی بعدی این توزیع (گاو کروی) انجام پذیرفت. انجمن مشاوره فدورا طی یک نظرسنجی تصمیم گرفت که در نسخه‌های بعدی دیگر از روش پیش کد‌ رمز نسخه‌ها را انتخاب نخواهد کرد. اما این انجمن کماکان در پی راهی مناسب برای نام‌گذاری نسخه‌های بعدی این توزیع پرطرفدار می‌باشد.

 

این انجمن تصمیم داره تا نام‌رمز نسخه‌های آینده نسبت به نام‌های اخیر معقول تر و به خود فدورا و همچنین اهداف اون نزدیک‌تر باشه. اما متاسفانه در حال حاضر هیچ‌گونه برنامه و یا نقشه‌ای برای انجام این کار ندارند. به همین دلیل طی نامه‌ای در لیست ایمیل خود از جامعه‌کاربری خود خواسته تا در این زمینه به اونها کمک کنند:

تیم فدورا برای چگونگی روش نام‌گذاری نسخه‌های آینده فدورا از جامعه کاربری خود درخواست می‌کنه تا ایده‌های خودشون را در این‌زمینه با ما در میان بگذارند. پیشنهادات باید تا قبل از ساعت ۱۶ روز ۲۵ ژوئیه‌ی ۲۰۱۲ به لیست انجمن مشاورین برسد.  جامعه کاربری برای بحث پیشنهادات لیست انجمن مشاورین دعوت خواهند شد.برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,