منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

در کره شمالی دسترسی به اینترنت موبایل آزاد شد

در کره شمالی به مسافران بین المللی ای که تلفن همراه دارند، اجازه داده می شود که از اینترنت 3g استفاده کنند.
این تصمیم بعد از این که اریک اشمیت گفت که راه اندازی اینترنت 3g ساده است، گرفته شد.
در حال حاضر شهروندان کره شمالی از مکان های کنترل شده ای از اینترنت استفاده می کنند.

منبع اصلی خبر