منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دسترسی از راه دور vnc ( قسمت دوم )

پیکربندی نشست یکباره vnc

شما می توانید از این قسمت بگذرید اگرکه شما نیاز به آن ندارید و نمی خواهید که پیکربندی های پیش فرض آن تغییر دهید.

نشست یک باره vnc توسط دایمون xinetd راه اندازی می شود. فایل حاوی تنظمیات در پوشه etc/xinetd.d/vnc/  قرار دارد. بصورت پیش فرض پیکربندی را به صورت شش بخش توصیه می کند: سه تا برای نمایشگر ( vnc1 تا vnc3 ) و سه تا آن برای ابزارک ( اپلت ) جاوا  ( vnchttpd1 تا vnchttpd3 ) بکار گرفته شده است. بصورت پیش فرض تنها vnc1 و vnchttpd1 فعال هستند.

 برای فعال کردن یک پیکربندی، خط حاوی disable=yes را با افزودن کاراکتر # خط را به حالت توضیحات در آورید (comment) و یا اینکه کل خط را حذف کنید. برای غیر فعالسازی یک پیکربندی  کاراکتر #  را از ابتدای خط حذف و یا خط را اضافه کنید.

سرور xvnc  را می توان به وسیله گزینه server_args پیکربندی کرد - xvnc --help  را برای لیست گزینه ها ببینید.

هنگامی که شما پیکربندی دلخواهی را اضافه میکنید، مطمئن شوید که از پورتهایی گه در حال حاضر بوسیله پیکربندی های دیگر ، سرویس های دیگر و یا نشست پایدار vnc  موجود  در یک میزبان استفاده شده اند استفاده  نمی کنید.

تغییرات در پیکربندی  را با وارد کردن دستور زیر فعال کنید:

rcxinetd reload

[مهم] دیواره آتش ( فایروال ) و پورتهای ( درگاههای ) vnc

هنگامی که شما مدیریت دسترسی از راه  دور (remote administration) که قبلاً توضیح داده شد، پورتهای ۵۸۰۱ و ۵۹۰۱ در دیواره آتش گشوده می شود.