منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستورات جالب لینوکس

با سلام خدمت همه دوستان

با چند تا دستور جالب که شاید حیرت انگیز باشه براتون توی این پست در خدمتتون هستم .

 

اولین دستور : sl

[root@seclinux ~]# yum install sl

Linux Security

Linux Security

دومین دستور : rev

[root@seclinux ~]# rev
N3td3v!l
l!v3dt3N
Mohammad
dammahoM
:D
D:

[root@seclinux ~]#

سومین دستور : factor

[root@seclinux ~]# factor
۵
۵: ۵
۹
۹: ۳ ۳
۱۶
۱۶: ۲ ۲ ۲ ۲
۲۵
۲۵: ۵ ۵
۲۰
۲۰: ۲ ۲ ۵
۱۰۰۰
۱۰۰۰: ۲ ۲ ۲ ۵ ۵ ۵
۱۱۱۱۵
۱۱۱۱۵: ۳ ۳ ۵ ۱۳ ۱۹

[root@seclinux ~]#

چهارمین دستور : یه اسکریپته

[root@seclinux ~]# for i in {1..12}; do for j in $(seq 1 $i); do echo -ne $i×$j=$((i*j))\\t;done; echo;done
۱×۱=۱
۲×۱=۲ ۲×۲=۴
۳×۱=۳ ۳×۲=۶ ۳×۳=۹
۴×۱=۴ ۴×۲=۸ ۴×۳=۱۲ ۴×۴=۱۶
۵×۱=۵ ۵×۲=۱۰ ۵×۳=۱۵ ۵×۴=۲۰ ۵×۵=۲۵
۶×۱=۶ ۶×۲=۱۲ ۶×۳=۱۸ ۶×۴=۲۴ ۶×۵=۳۰ ۶×۶=۳۶
۷×۱=۷ ۷×۲=۱۴ ۷×۳=۲۱ ۷×۴=۲۸ ۷×۵=۳۵ ۷×۶=۴۲ ۷×۷=۴۹
۸×۱=۸ ۸×۲=۱۶ ۸×۳=۲۴ ۸×۴=۳۲ ۸×۵=۴۰ ۸×۶=۴۸ ۸×۷=۵۶ ۸×۸=۶۴
۹×۱=۹ ۹×۲=۱۸ ۹×۳=۲۷ ۹×۴=۳۶ ۹×۵=۴۵ ۹×۶=۵۴ ۹×۷=۶۳ ۹×۸=۷۲ ۹×۹=۸۱
۱۰×۱=۱۰    ۱۰×۲=۲۰    ۱۰×۳=۳۰    ۱۰×۴=۴۰    ۱۰×۵=۵۰    ۱۰×۶=۶۰    ۱۰×۷=۷۰    ۱۰×۸=۸۰    ۱۰×۹=۹۰    ۱۰×۱۰=۱۰۰
۱۱×۱=۱۱    ۱۱×۲=۲۲    ۱۱×۳=۳۳    ۱۱×۴=۴۴    ۱۱×۵=۵۵    ۱۱×۶=۶۶    ۱۱×۷=۷۷    ۱۱×۸=۸۸    ۱۱×۹=۹۹    ۱۱×۱۰=۱۱۰   ۱۱×۱۱=۱۲۱
۱۲×۱=۱۲    ۱۲×۲=۲۴    ۱۲×۳=۳۶    ۱۲×۴=۴۸    ۱۲×۵=۶۰    ۱۲×۶=۷۲    ۱۲×۷=۸۴    ۱۲×۸=۹۶    ۱۲×۹=۱۰۸    ۱۲×۱۰=۱۲۰   ۱۲×۱۱=۱۳۲   ۱۲×۱۲=۱۴۴
[root@seclinux ~]#

پنچمین دستور : Cowsay

[root@seclinux ~]# yum install cowsay

 

[root@seclinux ~]# cowsay i love seclinux
 _________________
< i love seclinux >
 -----------------
    \  ^__^
     \ (oo)\_______
      (__)\    )\/\
        ||----w |
        ||   ||
[root@seclinux ~]#

ششمین دستور : xcowsay

xcowsay

هفتمین دستور : yes

[root@seclinux ~]# yes i love seclinux 
i love seclinux
i love seclinux
i love seclinux
i love seclinux
i love seclinux
i love seclinux
i love seclinux
i love seclinux
i love seclinux

هشتمین دستور : toilet

root@seclinux:~# apt-get install toilet 
root@seclinux:~# yum install toilet

 

root@seclinux:~# toilet seclinux
     ▜ ▗     
▞▀▘▞▀▖▞▀▖▐ ▄ ▛▀▖▌ ▌▚▗▘
▝▀▖▛▀ ▌ ▖▐ ▐ ▌ ▌▌ ▌▗▚ 
▀▀ ▝▀▘▝▀ ▘▀▘▘ ▘▝▀▘▘ ▘
root@seclinux:~#

Screenshot 2014-10-28 15.35.49

نهمین دستور : cmatrix

root@seclinux:~# apt-get install cmatrix
root@seclinux:~# yum install cmatrix

Screenshot 2014-10-28 15.38.57

دستورات دیگه ای هم هست که توی پست های بعدی خواهم گفت 😀

امیدوارم براتون جالب بوده باشه

موفق باشید.

 

از این مطلب راضی هستید ؟ می خواهید به سایت کمک کنید ؟ رضایت خودتون رو با دونیت به ما اعلام کنید . برای دونیت روی خرید کلیک کنید . با تشکربرچسب ها :