منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستورات خط فرمان – ۱۱

سلام
برای تولید کلمه عبور تصادفی در خط فرمان کافیه بزنید:


$ openssl rand -base64 9

و یا :


$ cat /dev/urandom | base64 | cut -c1-9 | head -1

یادآوری میکنم که تو هر دو دستور عدد ۹، طول رمز عبوره و با تغییر اون میتونید به طول مورد نظر خودتون برسید…برچسب ها : , , , , , , , ,