منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستورات خط فرمان – ۸

سلام
برای نمایش آخرین فایل یا مسیری که تغییر کرده بزنید:


$ ls -t1 | head -n1برچسب ها : , , , , , ,