منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستورات خط فرمان – ۲

سلام
اگه شما هم مثل من آرزو دارید که گوگل دامنه «لخخلمث» رو بخره! دستور زیر رو با کاربر ریشه تو ترمینال وارد کنید:

$ echo 74.125.127.99 لخخلمث >> /etc/hostsبرچسب ها : , , , , ,