منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستورات خط فرمان – ۳

سلام
برای ایجاد چندین پوشه بصورت همزمان با توالی نام تو ترمینال بزنید:

$ mkdir {a..f}

ویا:

$ mkdir {1..10}

منبع: All commandsبرچسب ها : , ,