منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستورات خط فرمان – ۵

سلام
برای نمایش مشخصات پارتیشن ها بزنید:

# tune2fs -l /dev/sdaXبرچسب ها : , , , , , ,