منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستورات پر کاربرد vim


میشه گفت اینها پرکاربرد ترین دستورات ویم هستن.
امیدوارم به دردتون بخوره :)