منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستور پرینت در پایتون

در این آموزش به استفاده حرفه ای از تابع print و آشنایی با تمام پارامتر های آن می‌پردازیم.